Dolačka 31, Poduzetnička zona Podi 22000 Šibenik +385 22 462 008 +385 95 22 01 004
Picture

Sačuvajte okoliš uz profesionalnu uslugu

Odvoz i zbrinjavanje otpadnog jestivog ulja

Koristeći naše usluge izbjegavate nevolje sa inspekcijama, poštujete zakone RH i čuvate naš okoliš.
Jedan poziv i imate brzu i pouzdanu uslugu.

Od 2012. god naši djelatnici svakodnevno po ustaljenom hodogramu na području cijele Dalmacije od Paga do Dubrovnika obilaze naše klijente. U ovom trenutku redovno servisiramo preko 1000 zadovoljnih klijenata, ugostiteljskih objekata – restorana, hotela i fast food objekata. Svojim klijentima za vrijeme trajanja poslovne suradnje ustupamo na korištenje propisno označenu ambalažu za odlaganje otpadnog jestivog ulja. Prilikom svakog odvoza vrši se zamjena po principu puno za prazno i na lokaciji se ostavlja čista ambalaža. Za svako preuzimanje otpada dobijate zakonom propisani dokument – Prateći list za otpad.

Picture

Izbjegnite nevolje sa inspekcijama i nepotrebne kazne

Odvoz i zbrinjavanje biorazgradivog otpada

Koristeći naše usluge jednostavno ćete odvojiti i propisno zbrinuti biorazgradivi otpad, koji čini čak 40% udjela u komunalnom otpadu. U biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina spadaju ostatci od pripreme hrane u kuhinji, ostaci sa stola, kruh, peciva, sva termički obrađena hrana (osim kostiju i sirovog mesa).
Jednim pozivom do povoljne usluge.

Naši djelatnici svakodnevno po ustaljenom hodogramu na području od Paga do Dubrovnik obilaze naše klijente. U ovom trenutku redovno servisiramo preko 1000 zadovoljnih klijenata, ugostiteljskih objekata – restorana, hotela i fast food objekata. Svojim klijentima za vrijeme trajanja poslovne suradnje ustupamo na korištenje propisno označenu ambalažu za odlaganje biorazgradivog otpada.Prilikom svakog odvoza vrši se zamjena po principu puno za prazno i na lokaciji se ostavlja čista ambalaža. Za svako preuzimanje otpada dobijate zakonom propisani dokument – Prateći list za otpad.

Picture

Propisno zbrinite nusproizvode životinjskog podrijetla

Nusproizvodi životinjskog podrijetla kategorije 1 i kategorije 3 (K1 i K3)

Koristeći usluge naše tvrtke SORDES d.o.o. propisno zbrinite nusproizvode životinjskog podrijetla kategorije 1 i katergorije 3 iz trgovina prehranom, veletrgovina, mesnica, restorana, hotela, kruzera, brodova i sl.
Kategorija 1 - ugostiteljski otpad sa prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu, van zemalja EU.
Kategorija 3  - ( nusproizvod, roba sa istekom roka sa ili bez ambalaže, meso, kosti, mlijeko i mliječne prerađevine, jaja i ljuske sa ambalažom, riba, svo sirovo i termički obrađeno meso i kosti, ugostiteljski otpad u tuzemnom i međunarodnom prometu (unutar zemalja EU).
Prilikom svakog sakupljana nusproizvoda životinjskog podrijetla
K1 ili K3, naši djelatnici na licu mjesta važu zaprimljene nusproizvode te sukladno svim važećim zakonskim propisima RH i uredbi EU izdaju Komercijalni dokument iz aplikacije Nusproizvodi u realnom vremenu koja se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede.

O nama

BIO ULJA d.o.o. tvrtka za gospodarenje otpadom osnovana je 2012. godine u Šibeniku. Prvobitno je poslovanje bilo orijentirano na sakupljanje i odvoz otpadnog jestivog ulja iz friteze, uz sve ekološke standarde, po čemu smo postali prepoznatljivi u cijeloj Dalmaciji, od Paga do Dubrovnika.

Osluškujući potrebe svojih klijenata, ugostiteljskih objekata i hotela,ukazala se potreba za širenjem osnovne djelatnosti. Pa tako tvrtka već dugi niz godina nudi kompletnu uslugu zbrinjavanja neopasnog otpada, odvozi i zbrinjava i biorazgradivi otpad, sve vrste ambalaže, plastičnu, metalnu, kartonsku, staklenu, a pruža i uslugu čišćenja mastolova.

Slijedom rastućih potreba tržišta od 2020-e. BIO ULJA d.o.o. šire svoju djelatnost i preuzimaju 100% poslovnih udjela tvrtke Sordes d.o.o. sa sjedištem u Zadru, te sada nudimo i uslugu odvoza i zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog
porijekla kategorije 1 i kategorije 3.